کتاب های رمان و داستانی زبان آلمانی

رمان آلمانی یا داستان بلند متنی روایتگر و داستانی است که در قالب نثر نوشته می‌شود.

بسیاری از شاهکارهای ادبی آلمان به طور ویژه به مسائل اقتصادی و دینی پرداخته اند.

و می توان این آثار را واکنشی به تغییرات اجتماعی و سیاسی در گذشته ای اغلب خشونت بار و تراژیک ارزیابی کرد.

نویسندگان آلمانی، از لوتر و گوته گرفته تا برشت و گونتر گراس، تأثیر عمیقی بر دنیای مدرن داشته اند.

اتفاقات جنگ جهانی دوم بر ادبیات غنی این کشور تأثیر زیادی گذاشت.

و نویسندگان آلمانی، داستان ها و تحلیل هایی جاودان از این رویدادها خلق کرده اند.

در اینجا کتاب های داستانی زبان آلمانی و اصلی برای تمامی کسانی که قصد ورود به دنیای داستان های آلمانی را دارند معرفی می‌شود.

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش سایدبار

کتاب Lese-Novelas David Dresden داستان آلمانی

تومان30,000 تومان25,000

کتاب Die Loreley Lebt داستان آلمانی سطح A2

تومان30,000 تومان25,000

کتاب Neue Freunde داستان آلمانی سطح A2

تومان30,000 تومان25,000

کتاب Grobe Gefuhle داستان آلمانی سطح A2

تومان35,000 تومان25,000

کتاب Kolja Und Die Liebe داستان آلمانی سطح A2

تومان105,000 تومان75,000

کتاب Frisch gestrichen داستان آلمانی سطح A2

تومان30,000 تومان25,000

کتاب Hier Kommt Paul داستان آلمانی سطح A2

تومان30,000 تومان25,000