کتاب های رمان و داستانی زبان آلمانی

رمان آلمانی یا داستان بلند متنی روایتگر و داستانی است که در قالب نثر نوشته می‌شود.

بسیاری از شاهکارهای ادبی آلمان به طور ویژه به مسائل اقتصادی و دینی پرداخته اند.

و می توان این آثار را واکنشی به تغییرات اجتماعی و سیاسی در گذشته ای اغلب خشونت بار و تراژیک ارزیابی کرد.

نویسندگان آلمانی، از لوتر و گوته گرفته تا برشت و گونتر گراس، تأثیر عمیقی بر دنیای مدرن داشته اند.

اتفاقات جنگ جهانی دوم بر ادبیات غنی این کشور تأثیر زیادی گذاشت.

و نویسندگان آلمانی، داستان ها و تحلیل هایی جاودان از این رویدادها خلق کرده اند.

در اینجا کتاب های داستانی زبان آلمانی و اصلی برای تمامی کسانی که قصد ورود به دنیای داستان های آلمانی را دارند معرفی می‌شود.

نمایش 1–12 از 17 نتیجه