کتاب های آموزش مهارت گفتاری (Speaking) زبان انگلیسی

در این بخش کتاب ها و منابع مورد نیاز برای تقویت مهارت گفتاری (Speaking) زبان انگلیسی ارائه گردیده است.

مهارت گفتاری عبارت است از قدرت و توانایی زبان آموز در گفتار و انتقال مفهوم به فرد دیگر.

مهارت گفتاری نسبت به سایر مهارت ها شاید قدری دشوار تر باشد و نیاز به تسلط کامل و بیشتر در زمینه مهارت های مختلف زبان انگلیسی دارد.

این مهارت در زبان انگلیسی می تواند به دور صورت رسمی و غیر رسمی باشد.

که اولی بیشتر در مکالمات عادی و مورد دوم بیشتر در مکالمات کاری و تجاری صورت می گیرد.

در این بخش می‌توانید تمامی کتاب های مهارت گفتاری (Speaking) زبان انگلیسی را مشاهده و بررسی نمایید
و در صورت مواجه با مشکلات ثبت نامی یا ناموجود بودن کتاب‌های موردنظر می‌توانید با پشتیبانی تماس بگیرید

کتاب Listen Here

تومان30,000

کتاب Train your ear in a minute

برای قیمت تماس بگیرید

کتاب Test Your Listening

تومان24,000

کتاب People Like Us, Too

برای قیمت تماس بگیرید

کتاب People Like Us

برای قیمت تماس بگیرید

کتاب Listening booster

برای قیمت تماس بگیرید

کتاب English News Made Simple

تومان95,000

کتاب Good News, Bad News With CD

برای قیمت تماس بگیرید

کتاب بمب لیسنینگ

تومان47,000