آموزش مهارت های زبان انگلیسی

هنگام یادگیری آموزش مهارت های زبان انگلیسی ، باید برای برقراری ارتباطات کامل به چهار مهارت زبان تسلط پیدا کنیم.

هنگامی که زبان مادری خود را می آموزیم، معمولا در ابتدا فقط گوش می دهیم، سپس یاد میگیریم که حرف بزنیم.

بعد از آن می توانیم بخوانیم و سرانجام نحوه ی نوشتن و نگارش را به ما آموزش می دهند.

این چهار مهارت اصلی برای زبان انگلیسی نیز وجود دارد.

در این قسمت کتاب هایی مانند کتاب آموزش گرامر، کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی، کتاب آموزش نوشتاری زبان انگلیسی می توانید مهارت زبان خود را در راستای تقویت زبان انگلیسی ارتقاء دهید.

در این بخش می‌توانید تمامی کتاب های مورد نظر را مشاهده و بررسی نمایید
و در صورت مواجه با مشکلات ثبت نامی یا ناموجود بودن کتاب‌های موردنظر می‌توانید با پشتیبانی تماس بگیرید