کتاب های دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی از رشته‌های مهم در دانشگاه‌های ایران است
که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس
به دانشجویان آموخته می‌شود

به منظور آشنایی دانشجویان با لحن، زبان انگلیسی، سبک
و شیوه نگارش متون مختلف طراحی شده است
تا دریچه ای باشد برای بیشتر خواندن و دقیق تر دیدن
تنوع زبانی و نکات ویرایشی.

دروس این رشته به سه بخش دروس عمومی،
تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می‌شود
که دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو رشته زبان وادبیات انگلیسی
و ترجمه زبان انگلیسی مشترک است
و دروس تخصصی اصلی مجزا می باشد.

در این بخش انواع کتاب های دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی در عناوین و دسته‌ بندی‌ های مختلف قرار گرفته‌ اند

نمایش دادن همه 8 نتیجه