کتاب های تلفظ و آوا شناسی زبان انگلیسی

امروزه زبان انگلیسی بی‌گمان مهمترین زبان دنیاست.
یکی از علت‌های آن تعدد سخنوران این زبان و دیگری گسترش جغرافیایی زبان در قاره‌ها و مناطق مختلف جهان می‌تواند باشد.
در این قسمت کتاب های تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی قرار داده شده‌است

در این بخش تمام جنبه‌های اصلی در آواشناسی زبان انگلیسی ارائه گردیده

کتاب‌های ارائه شده در این بخش برای استادان و زبان‌آموزان انگلیسی یک کتاب الزامی است
زیرا به آن‌ها نشان می‌دهد که برای یاد دادن و یادگیری تلفظ زبان انگلیسی
از چه روشی استفاده کنند تا لهجه‌ی انگلیسی‌زبان‌ها را پیدا کنند.

در این بخش انواع کتاب های تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی قرار گرفته‌اند.

نمایش 1–12 از 99 نتیجه