کتاب های دانشگاهی ادبیات زبان انگلیسی

ادبیات انگلیسی مطالعهٔ متون ادبی به زبان انگلیسی است

در اکثر دانشگاه‌های ایران و جهان رشته ادبیاتِ انگلیسی وجود دارد
و یکی از رشته‌های پرمخاطب نیز است.
دانشجویان زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند و یکی از جذاب‌ترین رشته‌ها است.

این رشته درواقع بیشتر به مطالعه و بررسی آثار مکتوب انگلیسی می‌پردازد،
تاریخچه و پیشینهٔ زبان انگلیسی را موردمطالعه قرار می‌دهند
و نویسندگان مختلف و طرز تفکر آن‌ها را به چالش می‌کشند.
البته به دلیل گستردگی زبان انگلیسی در جهان،
سطح ارائهٔ دروس این رشته در دانشگاه‌ها بسیار متفاوت و بالاتر است

در این بخش انواع کتاب‌های ادبیات زبان انگلیسی قرار گرفته‌اند.